Przewodnik turystyczny po Katowicach i GOP oraz terenowy po obszarze województwa śląskiego; przewodnik po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, przewodnik górski beskidzki; dodatkowe uprawnienia: przewodnik tatrzański, po obszarze województwa świętokrzyskiego; Oprowadza w języku polskim
Przewodnik turystyczny po Piekarach Śląskich, po obszarze województwa śląskiego, przewodnik górski, beskidzki; oprowadza w języku polskim.
Przewodnik beskidzki, górski, turystyka aktywna, kajak, rower.
Przewodnik miejski po GOP, terenowy po województwie śląskim, po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, górski, beskidzki (Beskid Zachodni II klasa). Dodatkowe uprawnienia: licencja po Ojcowskim Parku Narodowym, Babiogórskim Parku Narodowym, Pienińskim Parku Narodowym, Gorczańskim Parku Narodowym. Oprowadza w języku polskim;
Przewodnik miejski po GOP, terenowy po województwie śląskim, beskidzki Dodatkowe uprawnienia: po Ojcowskim Parku Narodowym; oprowadza w języku polskim.
Przewodnik beskidzki I klasy (całe Beskidy), przewodnik terenowy województwa śląskiego, przewodnik miejski po GOP (miasta GOP). Dodatkowe uprawnienia: przewodnik tatrzański, licencja Tatrzańskiego Parku Narodowego, licencja Ojcowskiego Parku Narodowego; Oprowadza w języku polskim