Wyszukiwarka - Trasy
Liczba elementów: 233
Trasy
/
Trasa górska wiodąca na Malinów i Malinowską Skałę. Na trasie liczne wychodnie skalne, szereg jaskiń, w tym najdłuższa jaskinia polskiego fliszu karpackiego (Jaskinia Wiślańska) oraz udostępniona do zwiedzania Jaskinia Malinowska, a także niespotykane w innych częściach Beskidów zlepieńce malinowskie.
11.59 km 0 m 0 m
11.59 km 0 m 0 m
więcej >>
Dodaj do planera
Trasy
/
Na trasie zobaczyć można obszary źródliskowe Wisły, Kaskady Rodła, Skały Grzybowe na Równem, wychodnie fliszu karpackiego (warstw godulskich i istebniańskich) oraz świerczyny na torfie.
16.42 km 0 m 0 m
21.66 km 0 m 0 m
więcej >>
Dodaj do planera
Trasy
/
Trasa spacerowa Doliną Wapienicy. W dolinie potoku Wapienica znajdują się dobrze zachowane, naturalne zbiorowiska leśne i bogata fauna ptaków.
4.87 km 0 m 0 m
4.87 km 0 m 0 m
więcej >>
Dodaj do planera
Trasy
/
Trasa górska wiodąca do rezerwatu przyrody "Romanka" - pozostałości dawnej Puszczy Karpackiej.
5.46 km 0 m 0 m
5.46 km 0 m 0 m
więcej >>
Dodaj do planera
Trasy
/
Trasa wiedzie po rezerwacie przyrody, który obejmuje fragment dobrze zachowanego lasu grądowego ze stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin, w tym cieszynianki wiosennej.
1.8 km 0 m 0 m
1.9 km 0 m 0 m
więcej >>
Dodaj do planera
Trasy
/
Trasa spacerowa do Kamieniołomu Jasieniowa, prezentującego stanowisko reprezentatywne dla wapieni cieszyńskich – najstarszych i unikalnych litologicznie (węglanowych) osadów fliszowych Karpat Zewnętrznych, których występowanie ograniczone jest jedynie do zachodniej, brzeżnej części Karpat Zewnętrznych.
5.22 km 0 m 0 m
6.53 km 0 m 0 m
więcej >>
Dodaj do planera
Trasy
/
Trasa spacerowa wiedzie do kamieniołomu, gdzie znajdują się odsłonięte skały budujące fundament masywów Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego – piaskowców godulskich.
313 m 0 m 0 m
313 m 0 m 0 m
więcej >>
Dodaj do planera
Trasy
/
Trasa zaczyna się w miejscowości Kozy i wiedzie do Kamieniołomu.
2.77 km 0 m 0 m
2.99 km 0 m 0 m
więcej >>
Dodaj do planera
Trasy
/
Trasa górska wiodąca na Halę Rysiankę zaczyna się w miejscowości Węgierska Górka i wiedzie przez Żabnicę górskimi szczytami na Rysiankę.
30.59 km 0 m 0 m
42 km 0 m 0 m
więcej >>
Dodaj do planera
Trasy
/
Trasa na Halę Cebulową wiedzie od Kamiennej, przez Halę Kamieńską i Miziową, w pobliże samego rezerwatu i szczytu Pilska.
5.12 km 0 m 0 m
5.12 km 0 m 0 m
więcej >>
Dodaj do planera
Trasy
/
Trasa prowadzi nad zaporę do Jeziora Goczałkowickiego. Jezioro (zbiornik) jest jednym z największych sztucznych zbiorników wodnych w Polsce, wraz z otaczającymi stawami hodowlanymi z bardzo bogatą fauną ptaków wodno-błotnych, w tym jednym z największych stanowisk lęgowych ślepowrona w Polsce.
12.21 km 0 m 0 m
15.09 km 0 m 0 m
więcej >>
Dodaj do planera
Trasy
/
Trasa spacerowa po rezerwacie przyrody "Czantoria". Rezerwat ten obejmuje dolnoreglowe zbiorowiska leśne, na których występują stare drzewostany jaworowe, jesionowe i klonowe o charakterze lasu naturalnego.
3.15 km 0 m 0 m
3.15 km 0 m 0 m
więcej >>
Dodaj do planera