Najstarsze świątynie Bielska-Białej

Data publikacji:
07 Kwiecień 2020
Odsłuchaj tekst

Czy wiesz, że na terenie Bielska-Białej, w odległości ok. 8 km od siebie znajdują się dwie najstarsze świątynie? Jedna drewniana druga murowana. W Mikuszowicach Krakowskich, dzielnicy Bielska-Białej a dokładnie przy ul. Cyprysowej 25 znajduje się drewniany zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Barbary, wpisany w szlak architektury drewnianej? Choć mikuszowicka dzielnica znajduje się daleko od centrum, warto do niej zawitać – wznoszący się tu modrzewiowy kościółek należy do architektonicznych perełek regionu. Świątynię wzniesiono pod koniec XVII w. na miejscu wcześniejszej, która spłonęła, natomiast przysadzistą wieżę dostawiono znacznie później, bo dopiero w XIX stuleciu. Spośród innych tego typu budowli kościółek wyróżnia się strzelistym dachem i zamkniętymi sobotami. Świątynia nie jest orientowana. Skromna bryła kryje wnętrze pokryte bogatą XVIII-wieczną polichromią obrazującą legendę o św. Barbarze. W ołtarzu głównym znajduje się kopia XV-wiecznego tryptyku – cenny oryginał przeniesiono do Muzeum Narodowego w Krakowie.
Natomiast świątynia murowana wznosi się przy ul. św. Stanisława 6 w Bielsku-Białej. Jest to Kościół pod wezwaniem św. Stanisława. To najstarsza bielska świątynia – pamięta XIV w. Znajduje się w Starym Bielsku, dzielnicy, która obejmuje zasięgiem najstarszą część miasta. Według przekazów kościół został zbudowany na miejscu XII-wiecznej budowli, co wydaje się prawdopodobne – podczas remontu pod posadzką nawy odkryto tajemniczą kamienną konstrukcję, być może fundament poprzedniczki. Kościółek, wzniesiony z kamienia łamanego i cegły, ma cechy typowej wiejskiej gotyckiej świątyni – skromną bryłę, wąskie, ostrołukowe okna z maswerkami (ażurowymi elementami dekoracyjnymi wykonanymi w kamieniu) i małe szkarpy. Wieża, dostawiona w XV w., kryje dzwon z 1555 r. W kościele zachował się XVI-wieczny ołtarz w formie tryptyku z przedstawieniem żywota św. Stanisława. Odsłonięto też fragmenty polichromii z końca XIV stulecia. Ogromne wrażenie robi prezbiterium, zwłaszcza jego sklepienie zdobione malowanymi kasetonami i rozetami.
Chcąc zaplanować czas na zwiedzanie kościołów warto wcześniej skontaktować się z kancelariami parafialnymi aby ustalić możliwość odwiedzin poza Mszą Świętą.
Drewniany kościół św. Barbary w Mikuszowicach Krakowskich:
http://mikuszowice.duszpasterstwa.bielsko.pl/
Murowany kościół św. Stanisława w Starym Bielsku:
http://stanislawbielsko.pl/

Wyświetlenia:  8