Aktualności
Data dodania: 22 kwietnia 2018
Autor: Cieszyn

Nowe lampy na Uliczce Cieszyńskich Kobiet


Żony, matki, córki, studentki, właścicielki firm, działaczki polityczne, aktywistki społeczne, obywatelki… Cechowała je odwaga i nowatorskie myślenie. Podejmowały rewolucyjne wyzwania, nie wahały się zabierać głos, kreowały nową rzeczywistość i wyprzedzały epokę. Mowa o bohaterkach wystawy „Obywatelki. Kobiety Śląska Cieszyńskiego”, której prezentacja w Zamku Cieszyn dobiega końca.

Ostatnim akcentem będzie odsłonięcie na Uliczce Cieszyńskich Kobiet dwóch nowych lamp, upamiętniających: Dorotę Kłuszyńską i Marię Sojkową – członkinie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego – pierwszego lokalnego rządu na ziemiach polskich. Trzecią z członkiń była Zofia Kirkor-Kiedroniowa, która już ma swoją lampę na Uliczce. Odsłonięcie odbędzie się w niedzielę, 22 kwietnia o godz. 15.00. Po uroczystości symbolicznego odsłonięcia nowych lamp / pomników będzie można zwiedzić wystawę, po której oprowadzi Władysława Magiera, historyk, autorka cyklu „Cieszyński Szlak Kobiet”, współinicjatorka stworzenia Uliczki Cieszyńskich Kobiet.

Uliczka Cieszyńskich Kobiet pojawiła się na Wzgórzu Zamkowym w 2010 roku (druga część w 2013 roku) z inicjatywy Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych przy współudziale Zamku Cieszyn. Powstała, by zaznaczyć rolę i miejsce kobiet, które tworzyły niecodzienność i codzienność Cieszyna. Ich nazwiska przypominają minimalistyczne lampy/ pomniki. W gronie tym znalazły się: Nina Górniak, Marianna Górniak-Cienciałowa, Zofia Leitner i Józefina Białkowa, Zofia Kirkor-Kiedroniowa, Emilia Kołder, Janina Marcinkowa, Stefania Michejdowa, Ewa Milerska, Helena Molak, Łucja Maria Monne, Agnieszka Pilchowa, Anna Rucka, Władysława Sikora, Anna Szalbot (Rachela), Helena Tichy, Gabriela von Thun-Hohenstein. Uliczka wzbogaci się o dwie nowe lampy dedykowane Marii Sojkowej oraz Dorocie Kłuszyńskiej.

Maria Sojkowa 1875-1944
Całe życie mieszkała w Trzyńcu – Oldrzychowicach, a do Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego weszła jako członkini zarządu Związku Śląskich Katolików. Należała do założycielek i aktywnie działała w Polskim Związku Niewiast Katolickich. Na spotkaniach oraz wiecach, zawsze ubrana w strój cieszyński, agitowała za przyłączeniem Śląska Cieszyńskiego do Polski.

Dorota Kłuszyńska 1874 -1952
Do Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego weszła jako aktywna działaczka Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego. Walczyła o przyłączenie Śląska do Macierzy. Od 1911 organizowała na Śląsku Cieszyńskim obchody dnia kobiet, gdzie walczono o ich prawa wyborcze, redagowała też „Głos kobiet”. W okresie międzywojennym zasiadała przez ponad 10 lat w senacie, gdzie z ramienia PPS zabiegała o ustawowe gwarancje praw socjalnych kobiet i ochronę macierzyństwa. Działała w społecznym ruchu walki z alkoholizmem, Robotniczym Towarzystwie Przyjaciół Dzieci i wielu innych organizacjach.

Źródło: strona www.gazetacodzienna.pl


Wyszukiwarka